ترمینال پایانه خوانسار

شماره تماس:

آدرس:

خوانسار / بلوار باران / باب السلطان / نرسیده به میدان قودجان / پایانه خوانسار
پایانه (ترمینال) با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.