ترمینال پایانه کمال آباد

شماره تماس:

آدرس:

کمال آباد / میدان بهشتی / پایانه کمال آباد
پایانه (ترمینال) کمال آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.