ترمینال پایانه نظرآباد

شماره تماس:

02645362370

آدرس:

نظرآباد / بلوار مدرس / خیابان 18 متری / پایانه نظرآباد
پایانه (ترمینال) نظرآباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.