ترمینال پایانه طالقان

شماره تماس:

آدرس:

طالقان / جاده طالقان / فرعی اول / پایانه طالقان
پایانه (ترمینال) طالقان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.