ترمینال پایانه آبدانان

آدرس:

آبدانان / بلوار معلم / پایین تر از مرغداری / پایانه آبدانان
پایانه (ترمینال) آبدانان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.