ترمینال پایانه بدره

شماره تماس:

08435722700

آدرس:

بدره / خیابان شهید مطهری / پایانه بدره
پایانه (ترمینال) بدره با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.