شرکت های تربت جام

شماره تماس:

آدرس:

تربت جام ورودی شهر از سمت جاده مشهد / بلوار امام خمینی / پایانه تربت جام / شرکت های تربت جام
شرکت مسافربری تعاونی شرکت های تربت جام واقع در پایانه (ترمینال) تربت جام با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.