ترمینال پایانه چناران

شماره تماس:

05146127745

آدرس:

چناران / حاشیه جاده چنتو / پایانه شهرداری چناران
پایانه (ترمینال) چناران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.