ترمینال پایانه فیض آباد

شماره تماس:

آدرس:

فیض آباد / جاده کاشمر به فیض آباد / پایانه فیض آباد
پایانه (ترمینال) فیض آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.