ترمینال پایانه صالح آباد

شماره تماس:

آدرس:

صالح آباد / خروجی جاده صالح آباد / پایانه صالح آباد
پایانه (ترمینال) صالح آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.