ترمینال پایانه کلات

شماره تماس:

آدرس:

کلات / جاده کلات نادر / ابتدای کلات نادری / پایانه کلات
پایانه (ترمینال) کلات با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.