ترمینال پایانه سوسنگرد

شماره تماس:

آدرس:

سوسنگرد /کمربندی ورودی شهر / پایانه سوسنگرد
پایانه (ترمینال) سوسنگرد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.