ترمینال پایانه باغ ملک

شماره تماس:

06143723335

آدرس:

باغ ملک / خیابان آیت الله خامنهای / پایانه باغ ملک
پایانه (ترمینال) باغ ملک با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.