ترمینال پایانه شهرآباد

شماره تماس:

05155483201

آدرس:

شهرآباد / پایانه شهرآباد
پایانه (ترمینال) شهرآباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.