ترمینال پایانه خضری دشت بیاض

شماره تماس:

آدرس:

خضری دشت بیاض / اتوبان نجم آباد به نیم بلوک / پایانه خضری دشت بیاض
پایانه (ترمینال) خضری دشت بیاض با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.