ترمینال پایانه طبس مسینا

شماره تماس:

آدرس:

طبس مسینا / جاده طبس مسینا / پایانه طبس مسینا
پایانه (ترمینال) طبس مسینا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.