ترمینال پایانه تاکستان

شماره تماس:

02835239000

آدرس:

تاکستان / پایانه تاکستان
پایانه (ترمینال) تاکستان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.