گیتی پیما اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 12

شماره تماس:

آدرس:

اصفهان / خیابان آزادی / ابتدای هزار جریب / پایانه صفه/ تعاونی 12 (گیتی پیما)
شرکت مسافربری تعاونی 12 گیتی پیما واقع درپایانه (ترمینال) صفه اصفهان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.