ترمینال پایانه بویین زهرا

شماره تماس:

آدرس:

بوینن زهرا / خیابان راه آهن / نرسیده به میدان بوینن زهرا / پایانه بویین زهرا
پایانه (ترمینال) بویین زهرا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.