ترابر بی تا اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 15

شماره تماس:

آدرس:

اصفهان / خیابان آزادی / ابتدای هزار جریب / پایانه صفه / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 بی تا واقع درپایانه (ترمینال) صفه اصفهان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.