ترمینال پایانه رحیم آباد

شماره تماس:

01342772194

آدرس:

رحیم آباد / خیابان امام خمینی / پایانه رحیم آباد
پایانه (ترمینال) رحیم آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.