ترمینال پایانه ازنا

شماره تماس:

آدرس:

ازنا / اتوبان دورود _ ازنا / بلوار ولیعصر / پایانه ازنا
پایانه (ترمینال) ازنا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.