ترمینال پایانه مرزن آباد

شماره تماس:

01152652482

آدرس:

مرزن آباد / پایانه مرزن آباد
پایانه (ترمینال) مرزن آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.