ترمینال پایانه کیش

شماره تماس:

07644424676

آدرس:

کیش / پایانه کیش
پایانه (ترمینال) کیش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.