ترمینال پایانه حاجی آباد قاین

شماره تماس:

آدرس:

حاجی آباد قاین / خیابان ساحل / انتهای بلوار بسیج / جنب پارک / پایانه حاجی آباد قاین
پایانه (ترمینال) حاجی آباد قاین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.