ترمینال پایانه جاسک

شماره تماس:

07642522154

آدرس:

جاسک / پایانه جاسک
پایانه (ترمینال) جاسک با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.