ترمینال پایانه شیرین سو

شماره تماس:

آدرس:

شیرین سو / خروجی شیرین سو / پایانه شیرین سو
پایانه (ترمینال) شیرین سو با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.