ترمینال پایانه تیکمه داش

شماره تماس:

آدرس:

تیکمه داش / اتوبان بستان آباد به ترکمنچایی / ورودی تیکمه داش / پایانه تیکمه داش
پایانه (ترمینال) تیکمه داش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.