ترمینال پایانه تیل

شماره تماس:

آدرس:

تیل / اتوبان صوفیان به سلماس / ورودی تیل / پایانه تیل
پایانه (ترمینال) تیل با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.