ترمینال پایانه مرگن لر

شماره تماس:

آدرس:

مرگن لر / بلوار بسیج / جنب پمپ بنزین / پایانه مرگن لر
پایانه (ترمینال) مرگن لر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.