ترمینال پایانه ارباب کندی

شماره تماس:

آدرس:

ارباب کندی / اتوبان اردبیل به ارباب کندی / روبروی پست بانک / پایانه ارباب کندی
پایانه (ترمینال) ارباب کندی با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید