ترمینال پایانه شاهین شهر

شماره تماس:

آدرس:

شاهین شهر / بلوار هسا / پایانه شاهین شهر (ترمینال شیشه ای)
پایانه (ترمینال) شاهین شهر ا ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.