ترمینال پایانه میمه

شماره تماس:

03145422430

آدرس:

میمه / پایانه میمه
پایانه (ترمینال) میمه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.