ترمینال پایانه جی اصفهان

شماره تماس:

آدرس:

اصفهان / فلکه احمد آباد / خیابان جی / ابتدای خیابان همدانیان / پایانه جی
پایانه (ترمینال) جی اصفهان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید