ترمینال پایانه ترابزون

شماره تماس:

آدرس:

ترابزون / بلوار انادولو / خیابان دولت کارایول / پایانه ترابزون
پایانه (ترمینال) ترابزون با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.