ترمینال پایانه سلطان آباد

شماره تماس:

05138599001-7

آدرس:

پایانه (ترمینال) سلطان آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.