ترابر بی تا خمینی شهر - تعاونی 15

شماره تماس:

03133604933

آدرس:

خمینی شهر / نواب صفوی / میدان امام / خیابان ترمینال / روبروی بانک انصار / پایانه خمینی شهر / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 بی تا واقع در پایانه (ترمینال) خمینی شهر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید