ترمینال پایانه درود

شماره تماس:

آدرس:

درود / خیابان طالقانی / بلوار خیابان ساحلی / پایانه درود
پایانه (ترمینال) درود با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.