پایانه - ترمینال ششتمد

شماره تماس:

آدرس:

ششتمد / اتوبان ششتمد / خروجی شهرستان ششتمد / پایانه ششتمد
پایانه (ترمینال) ششتمد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.