پایانه - ترمینال الوان

شماره تماس:

06142821400

آدرس:

الوان / بلوار امام خمینی / پایانه الوان
پایانه (ترمینال) الوان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.