پایانه - ترمینال هفت تپه

شماره تماس:

آدرس:

هفت تپه / تقاطع غیر هم سطح ولایت / بزرگراه مدرس / جنب اداره اتوبوسرانی شهرک نفت / پایانه هفت تپه
پایانه (ترمینال) هفت تپه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.