پایانه (ترمینال) ماه نشان

شماره تماس:

آدرس:

ماه نشان / ابتدای میدان انقلاب / پایانه ماه نشان
پایانه (ترمینال) ماه نشان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.