پایانه (ترمینال) فرومد

شماره تماس:

02333263333

آدرس:

فرومد / خروجی جاده فرومد / پایانه فرومد
پایانه (ترمینال) فرومد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.