پایانه (ترمینال) چاه زرد

شماره تماس:

آدرس:

چاه زرد / اتوبان زاهدان - شورو / پایانه چاه زرد
پایانه (ترمینال) چاه زرد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.