پایانه (ترمینال) رومشکان

شماره تماس:

آدرس:

رومشکان / اتوبان نوه خشکه به بیزید / پایانه رومشکان
پایانه (ترمینال) رومشکان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.