پایانه (ترمینال) داودآباد

شماره تماس:

آدرس:

داودآباد / مرکز شهر / میدان امام حسین / پایانه داودآباد
پایانه (ترمینال) داود آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.