پایانه (ترمینال) گاوبندی

شماره تماس:

07644626920 - 07644627212

آدرس:

گاوبندی / روبروی پارک شهروندی / پایانه گاوبندی
پایانه (ترمینال) گاو بندی با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.