کیان سفر پاسار گاد نقده (تعاونی 5)

شماره تماس:

آدرس:

نقده / کمربندی جنوبی اسلامی / ابتدای اتوبان میاندوآب _ مهاباد / جنب نمایندگی بهنام صحرایی / پایانه نقده / تعاونی 5 (کیان سفر )
شرکت مسافربری تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد واقع در پایانه (ترمینال) نقده با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید