ترمینال پایانه مبارکه

شماره تماس:

03355261711

آدرس:

مبارکه / پایانه مبارکه
پایانه (ترمینال) مبارکه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.