همسفر چابکسواران شهررضا

شماره تماس:

آدرس:

شهرضا / خیابان 45 متری / چهارراه علی اصغر / ترمینال شرق / پایانه شهرضا/ تعاونی همسفر چابکسواران
شرکت مسافربری تعاونی همسفر چابکسواران واقع درپایانه (ترمینال) شهرضا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.